INSTÄLLNINGEN AVGÖR

Majoriteten av den vuxna befolkningen i Finland har en sak gemensam och det är arbete, det normala ligger på typ 40 timmar i veckan. Det som skiljer oss alla är ändå den egna inställningen till jobbet och hur man använder tiden på arbetsplatsen. Det mentala spelar med andra ord större roll än vi tror.

Att gå till jobbet och utföra ett arbete med inställningen att jag bara gör mitt jobb, jag jobbar endast för att jag behöver pengarna och målet är att få pengar för att göra det jag vill är ganska vanligt. Istället kunde man svänga på det och se arbetet som det egna sättet att bidra med något och att man bidrar för att det är en passion och passionen gör att man växer som människa (låter lätt va). Genom att svänga på inställningen kommer också arbetet att kännas mera meningsfullt. Vi vill påminna att alla jobb gör skillnad även om vi ofta glömmer det

När det kommer till arbete är det viktigt att känna att du når dina mål. Tyvärr kanske inte arbetet ger dig de resultat du just nu önskar, det är trots allt ganska vanligt att tröttna på sitt jobb av olika orsaker. Före du bestämmer dig för att byta jobb kan du ändå försöka se på jobbet från en ny synvinkel, se det som en utmaning. Gör upp egna mål och inspirera dig själv. Finns det böcker du kan läsa som vidgar dina vyer? Någon kurs du kan gå på för att se på arbetet med nya ögon? Nån kollega du kan be att fungera som din mentor? Oberoende hur drivna vi är på andra områden glömmer vi lätt arbetslivets mångfald. Våga hitta nya infallsvinklar, nya inspiration och nya åsikter även på ett gammalt jobb. När du känner dig redo och taggad är det dags att höja målen, våga sätta höga mål!

PRIVATEKONOMINS REVOLUTION

Det är dags att ta tag i ett problem vi irriterat oss på, något som borde ha åtgärdas för länge sen. Tidigare kanske tiden inte var rätt men nu känns det som att en förändring är möjlig, äntligen! I Finland har vi en så bra skola och utbildning att vi lätt kan bidra med kunskap. Utbildningssektorn i Finland vet vad de gör och det skall vi vara stolta över. Det finländska skolsystemet anses vara bland de bästa i världen och varje år besöker representanter från andra länder Finland för att få inspiration och ta åt sig av vårt sätt att undervisa.

Grundskolan i Finland infördes på 1970 talet och skulle ge alla barn lika möjligheter till fortsatta studier. Idag är grundskolan nioårig och fylls av viktig kunskap från olika områden, härligt så! Läroplanen kan skilja sig kommunerna emellan men de följer ändå vissa givna ramar. Google avslöjar snabbt att timfördelningen för den grundläggande utbildningen är bred.

Med allt detta sagt så anser vi ändå att något saknas, något som vi alla behöver för att klara oss i livet, nämligen privatekonomi. Ämnet kan komma upp som en del inom något annat ämne men det räcker inte. Privatekonomi är så mycket mer än att få resurserna (fyrken) att räcka till för att täcka alla utgifter. Det är dags att dyka in i ämnet djupare och ta upp flera perspektiv, dags att inspirera, helt enkelt på tiden att spekulera men framförallt att revolutionera hur vi snackar om pengar!
Den här bloggen kommer fokusera på allt som nämns ovan. Målet är att hjälpas åt med konkreta tips, råd och inspiration så att vi tillsammans kan skapa en förändring. Vi vill bidra med idéer och tankar kring privatekonomi och livet. Förhoppningsvis kan vi hjälpas åt så att vi alla tar kloka beslut angående vår privatekonomi och på det sättet blir rikare på flera plan.

I bloggen presenteras allting på ett enkelt och konkret sätt och det vi inte vet försöker vi ta reda på genom att prata med experter inom olika områden. Vi vill ändå påpeka att åsikterna och analyserna som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra som underlag för eventuella ekonomiska beslut. Hämta gärna råd och tips från andra och ta sedan ett beslut du är bekväm med.

Vi hoppas ni hakar på och hjälper till med privatekonomins revolution!